OER: Vraaggericht werken in de JGZ

JGZ Kennemerland wil aansluiten bij de eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders. Om die reden is in 2014 op twee consultatiebureaus een nieuwe werkwijze ingevoerd: Ouders Eigen Regie (OER). Daarbij krijgen ouders de regie over het moment waarop ze contact hebben met de JGZ en met welke professional.

Vraaggericht werken 

Binnen dit project worden de effecten van deze nieuwe werkwijze onderzocht. Kennis over de effecten van eigen regie op bijvoorbeeld vaccinaties, screeningen en opkomst en tevredenheid van ouders is zeer relevant voor zowel uitvoerende professionals, managers als beleidsmakers bij gemeenten.

Onderzoekers: Lucy Smit, Riemke Rip, Mariëtte Hoogsteder, Daniëlle Kornet-van der Aa 
Praktijkorganisatie: JGZ Kennemerland
Deelnemende partners: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland,  VUmc
Start: 2014
Duur: langlopend
Contactgegevens: l.smit@jgzkennemerland.nl, r.rip@jgzkennemerland.nl

printen