VoorZorg-Verder

VoorZorg-Verder is een nieuw te ontwikkelen methodiek die aansluit op VoorZorg. Het is integrale verpleegkundige ondersteuning voor zeer kwetsbare moeders vanuit de JGZ en richt zich op de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding van peuters en kleuters. plaatje VoorZorg-verder

VoorZorg werkt! Dat is aangetoond. Zowel VoorZorg-verpleegkundigen als moeders willen graag verdere ondersteuning. Een kind tussen 2 en 6 ontwikkelt zich immers snel en dat vraagt nieuwe vaardigheden van moeders.

Om die reden ontwikkelen we nu de interventie VoorZorg-Verder. We doen een pilot, proces evaluatie en een kwalitatief onderzoek.
Nederland is het eerste land dat een vervolg op het VoorZorg programma ontwikkelt en onderzoekt.

Onderzoeker:   Ismahan Azrioual
Projectleider:  Silvia van den Heijkant
Partners:   Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Verwey-Jonker instituut, GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en GGD West-Brabant
Andere betrokkenen: gemeenten
Start:  april 2016
Duur:  oktober 2019 
Contactgegevens:  s.vandenheijkant@vumc.nl / i.azrioual@vumc.nl

De ontwikkeling van VoorZorg-Verder en het onderzoek wordt gefinancierd door Fonds Nuts Ohra, programma Gezondheid Dichterbij.

printen