Gezond slapen

Het project Gezond Slapen richt zich op het stimuleren van gezond slaapgedrag onder kinderen in de leeftijd 4-12 jaar.

plaatje gezond slapen

Het project omvat de ontwikkeling van een preventieve interventie. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van Intervention Mapping, een kader om op een structurele manier interventieprogramma's te ontwikkelen. Daarnaast wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling. Na ontwikkeling volgt er een procesevaluatie. De onderzoekers doen allereerst onderzoek naar de determinanten van (on)gezond slaapgedrag onder kinderen, om richting te kunnen geven aan de interventie. Naast een literatuur review worden, door middel van een concept mapping studie, de perspectieven onderzocht van kinderen, ouders en professionals op factoren die van invloed kunnen zijn op het slaapgedrag van kinderen.

Projectleider: Prof. dr. Mai Chin A Paw
Onderzoeker: Laura Belmon  
Praktijkorganisatie: GGD Amsterdam
Andere betrokkenen: VU Medisch Centrum, Vrije Universiteit
Start: 1 juni 2016
Duur: 4 jaar
Contactgegevens: l.belmon@vumc.nl

printen