VoorZorg in het sociaal domein

De zorg voor kinderen in gezinnen met veel sociale en gezondheidsrisico's is versnipperd, ook na de Jeugdwet in 2015. In het project 'VoorZorg in het sociaal domein' gaan we na of de integrale preventie van VoorZorg als voorbeeld kan dienen voor wijkteams. Om de zorg voor kwetsbare gezinnen te verbeteren.

Samenwerken-new2

VoorZorg en VoorZorg-Verder richten zich op het voorkomen van kindermishandeling en bevorderen van een betere gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap.

Met VoorZorg in het sociaal domein onderzoeken we de samenwerking tussen verpleegkundigen, de jeugdarts en alle anderen rond het gezin. Het onderzoek brengt de perspectieven van cliënten (gezinnen), professionals (VoorZorgverpleegkundigen, jeugdartsen, leden wijkteams), organisaties (JGZ) en systeem (gemeenten en wijkteams) in beeld.
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw, programma 'Versterking JGZ'.

Onderzoeker: Ellen Reurslag, arts maatschappij en gezondheid/ jeugdarts
Projectleider:  Mariëtte Hoogsteder    
Partners: GGD Hollands Noorden, GGD Hart voor Brabant, GGD Amsterdam
Andere betrokkenen: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Start: april 2017
Duur: twee jaar
Contactgegevens: m.hoogsteder@vumc.nl

printen