Congres Jeugd in Onderzoek 2018: 'Weten, leren en doen wat werkt'

24 mei 2018 | Congres

Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Dit jaar staat Jeugd in Onderzoek in het teken van: Weten, leren en doen wat werkt.

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen, zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Datum 24 mei 2018
Tijd 09:00 tot 16:30
LocatieHotel Casa Amsterdam
Websitewww.jeugdinonderzoek.nl/
printen