Herziene richtlijn diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking

15 mei 2018 | Bijeenkomst

Regionale nascholing in 12 ziekenhuizen

In mei en juni organiseert de NVK sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen een regionaal opgezette scholing waarin de herziene 'richtlijn diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking' centraal staat.

Op de kinderpoli zien we vaak kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking die zijn doorverwezen met de vraag naar de etiologie van dit probleem. Door de snelle ontwikkelingen t.a.v. de genetische diagnostiek en de kennis over etiologie van deze beelden, was een herziening van de bestaande NVK richtlijn hard nodig. De herziene richtlijn vraagt een gedeeltelijk andere werkwijze voor de algemeen kinderarts én een uitbreiding van kennis en vaardigheden. 
Daarom zullen afgevaardigden van de sectie EAA samen met regionaal actieve deskundigen een interactief programma aanbieden op 12 plaatsen in het land.

Als u een bijeenkomst in een ziekenhuis bij u in de regio bijwoont, kunt u niet alleen uw kennis t.a.v. de basale klinische genetica opfrissen. Er is ook uitgebreid aandacht voor alle elementen van de herziene richtlijn, zoals het inzetten van whole exome sequencing bij deze groep kinderen, de rol van beeldvorming en metabole diagnostiek. Handvatten worden aangereikt ter ontwikkeling van een strategie voor het in kaart brengen van deze patiëntengroep, de pre- en posttestcounseling en de organisatie van de overlegstructuur die hiervoor nodig is.

Dit programma richt zich op kinderartsen en AIOS en alle specialismen waarmee in dit kader wordt samengewerkt zoals jeugdartsen, (kinder)neurologen en (kinder) revalidatieartsen. De scholingen starten om 16.00 uur en eindigen rond 21.00 uur.
Er wordt voor deze scholing accreditatie aangevraagd.

U kunt zich nu aanmelden

Datum 15 mei 2018 tot 26 juni 2018
Tijd 16:00
Locatie12 verschillende plaatsen
Websitewww.debaar.net/EAA/2018/index.html
printen