Evaluatie van een innovatief consultatie- en adviesteam jeugd GGZ

17 maart 2016

VUmc en de regio Gooi & Vechtstreek starten vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid een evaluatieonderzoek naar een consultatie- en adviesteam voor jeugd met psychische problemen. ZonMw kent subsidie toe voor dit onderzoek vanuit het programma 'Versterking JGZ / innovatieve werkwijzen'.

Team CenA


Consultatie- en adviesteam jeugd GGZ
Gemeenten gaan per 2015 over de jeugdhulp. Het opsporen en behandelen van psychische problemen bij jeugd valt daaronder, maar is per gemeente of regio verschillend georganiseerd. De regio Gooi en Vechtstreek is vorig jaar gestart met een Consultatie- en Adviesteam jeugd GGZ.

Het gaat om een innovatief team waarin de samenwerking tussen professionals in gemeenten zo is georganiseerd dat kinderen en jongeren met psychische problemen op tijd worden gesignaleerd, de juiste zorg krijgen en worden doorwezen wanneer nodig. Het team is opgezet vanuit de jeugdgezondheidszorg, door stafarts Catelijne van der Hoeven, in samenwerking met zeven gemeenten in de regio. Het team ondersteunt huisartsen, professionals in de JGZ en de medewerkers van gemeentelijke toegangen tot de jeugdzorg.

'Uniek team'
Het team is multidisciplinair en bestaat uit jeugdartsen en een klinisch psycholoog / psychotherapeut. Andere expertise is op aanvraag inzetbaar. Van der Hoeven: 'Het team en de werkwijze is tot nu toe uniek in Nederland. Andere regio's hebben al interesse getoond. We versterken hiermee het zogenaamde voorveld, wat de bedoeling is van de transitie van jeugdhulp naar gemeenten.'
In andere gemeenten bestaan vaak sociale wijkteams, maar daar neemt de jeugdgezondheidszorg lang niet altijd aan deel. Dit team kan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en regio's.

In het onderzoek is ook aandacht voor privacy en uitwisseling van gegevens tussen professionals en organisaties. Dit zal leiden tot een handreiking over hoe op zorgvuldige wijze om te gaan met de gegevens van jeugdigen en ouders.

Kinderen op de juiste plek
De personele kosten van het team worden gefinancierd door zeven gemeenten in de regio. De betrokken gemeenten zijn blij dat nu ook onderzoek naar het team kan gaan gebeuren. Geurt van den Broek, beleidsadviseur bij de regio Gooi en Vechtstreek: 'Wij zien de meerwaarde van dit team in de praktijk, maar willen graag weten of het echt de beoogde effecten heeft. Helpen we hier kinderen mee? Komen kinderen sneller op de juiste plek? Hoe beoordelen huisartsen en andere verwijzers de werkwijze en kwaliteit van dit team? En wat vinden ouders ervan?'

Het onderzoek start dit voorjaar en loopt tot eind 2018.

bron: Origineel

printen