Jeugdarts en jeugdverpleegkundige in de collegezaal

19 december 2017

'Spannend om voor het eerst te doen, maar erg leuk!' Jeugdarts Maaike de Jong en jeugdverpleegkundige Mayke Versteeg van GGD Amsterdam gaven onlangs een dubbelcollege over de Jeugdgezondheidszorg aan studenten Gezondheids- wetenschappen van de VU.

College jeugdarts jeugdverpleegkundige

Geboeid
Vooraf dachten de studenten bij JGZ vooral aan de schoolarts, GGD en vaccinaties. Na afloop wisten ze veel meer over financiering, organisatie en uitvoering van de JGZ.  Maaike de Jong nam ze met voorbeelden mee langs de zes taken van het basispakket: van monitoring en signalering, het inschatten van zorgbehoefte en screening, tot aan voorlichting en advies, beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen en samenwerken in netwerken.

Maaike lichtte het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid toe. Daarna vertelde ze aan de hand van twee casussen wat een jeugdarts doet bij obesitas en bij vermoedens van kindermishandeling. De studenten luisterden stil en geboeid.

Wiegendood en rookpreventie
Na de pauze vertelde Mayke Versteeg over de praktijk van een jeugdverpleegkundige. Van hielprik en huisbezoeken kort na de geboorte tot aan schoolgezondheidszorg en de Amsterdamse ketenaanpak Gezond Gewicht. Ze liet met korte filmpjes zien hoe ze fijne motoriek en sociaal gedrag monitort bij baby's en  taalontwikkeling bij peuters.

Ook de sociaal-emotionele gezondheid van kinderen en jongeren kwam aan bod; zo liet ze zien hoeveel jongens en meisjes welke sociaal-emotionele problemen hebben in Amsterdam. De impact van voorlichting door de JGZ kwam langs met als voorbeelden wiegendood en roken. Ruim twintig jaar geleden rookten nog 40% van de rokende ouders in het bijzijn van hun kind. Inmiddels is dat sterk gedaald.

Ouder- en kindteams
Na afloop waren er heel verschillende vragen. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als een jeugdarts besluit een melding te doen bij Veilig Thuis. Afhankelijk van wat er uit het onderzoek komt, biedt de JGZ hulp en steun, soms in aanvulling van zorg en behandeling door andere organisaties.
In Amsterdam is de jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij Ouder- en Kindteams.
Het dubbelcollege over de JGZ was deel van het blok Gezondheid, Zorg en Wetenschap voor eerstejaars Gezondheidswetenschappen.

bron: Origineel

printen