Nieuw JGZ project Samen Gezond Groot

8 februari 2018

VUmc start vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid een uniek project Samen Gezond Groot. ZonMw kent subsidie toe voor dit project, vanuit hun programma 'Versterking JGZ'.

                                   0-4

Samen Gezond Groot: leefstijl 0 tot 4-jarigen
Een belangrijke taak van JGZ-professionals is ouders helpen een basis voor een gezonde leefstijl te leggen. In het project gaan we alle JGZ-richtlijnen onderzoeken die aandacht besteden aan een gezonde leefstijl van jonge kinderen. Dat doen we samen met jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen uit vier organisaties: JGZ Kennemerland, GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland en JGZ Zuid-Holland West.
We onderzoeken overlap, tegenstrijdigheden en ideeën over aanpassingen van leefstijladviezen in deze vier organisaties.

Ouders
We betrekken tevens ouders bij dit onderzoek: wat is hun perspectief op de adviezen in richtlijnen?
Tot nu toe is hun rol onderbelicht. Ook weten we nauwelijks hoe zij voorlichting en adviezen over leefstijl ervaren en of deze aansluiten bij hun behoeftes. De ervaringen in 'Samen Gezond Groot' vatten we samen in een handreiking om ouderparticipatie te verhogen voor de implementatie van andere richtlijnen in de JGZ.

Uitproberen en evalueren
JGZ-professionals en ouders maken in werkgroepen een keuze voor één of meerdere aanpassingen van leefstijladviezen. Elke werkgroep kiest de aanpassing(en) die bij de betreffende organisatie past. We gaan de effecten en haalbaarheid van deze aanpassingen onderzoeken.

Praktijk en onderzoek slaan handen ineen
Projectleider van dit project is Amika Singh: 'Het idee kwam echt vanuit de praktijk: JGZ-professionals kunnen niet altijd uit de voeten met alle verschillende richtlijnen rondom leefstijladvisering bij jonge kinderen. Het zijn er wel tien! JGZ wil graag samen met ouders en onderzoekers een verbeterslag maken.'
Al in de voorbereiding ontstond intensieve samenwerking. Amika bezocht bijvoorbeeld enkele JGZ spreekuren. 'En voordat we de aanvraag gingen uitwerken, hebben we allerlei ideeën goed besproken. De subsidieaanvraag schrijven is al een mooi voorbeeld van hoe praktijk en onderzoek de handen ineen slaan. Het project moet natuurlijk nog beginnen, maar ik heb hier nu al heel veel zin in!'

bron: Origineel

printen