VoorZorg-Verder voor moeders en peuters start met subsidie Fonds Nuts Ohra

14 december 2015

VUmc start vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid samen met partners in 2016 met het ontwikkelen van een nieuwe methodiek VoorZorg-Verder. Fonds Nuts Ohra heeft dit project gehonoreerd in het programma Gezonde Toekomst Dichterbij.

                   

 Gezonde Toekomst Dichterbij

VoorZorg-Verder is een van de 14 projecten - van de in totaal 127 ingediende plannen - die door Fonds Nuts Ohra is toegekend om kansen te vergroten voor kwetsbare groepen.
De Programmacommissie: 'dit voorstel is gericht op een zeer kwetsbare groep met een grote kans op gezondheidsachterstanden. Het project bevat sterke preventieve elementen. De positieve resultaten van VoorZorg verdienen een vervolg.'
Alle projecten in het programma Gezonde Toekomst Dichterbij zijn gericht op gezinnen in achterstandssituaties  en moeten zorgen voor een structurele verbetering van hun gezondheidssituatie.

VoorZorg-Verder
VoorZorg-Verder is een nieuw te ontwikkelen methodiek die aansluit op VoorZorg nadat kinderen twee jaar zijn geworden. Het is een integrale verpleegkundige ondersteuning vanuit de JGZ bij gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en leefstijl van peuters.  VoorZorg-Verder bouwt voort op het bewezen effectieve VoorZorg voor kwetsbare moeders in een hoog risicogroep. 
Met het nieuwe project willen we een vervolgondersteuning ontwikkelen en onderzoeken op effect. Daarnaast voeren we een procesevaluatie  uit om de methodiek tussentijds bij te kunnen stellen en zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de cliënten en verpleegkundigen. VUmc werkt hierin samen met Verwey-Jonker instituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en uitvoerende JGZ-organisaties.

Nederland als eerste
Nederland is het eerste land dat een vervolg op het VoorZorg programma gaat ontwikkelen en onderzoeken. Dit gebeurde ook niet eerder in de VS, waar het oorspronkelijke Nurse Family Partnership (NFP) stopt als kinderen 2 jaar zijn. David Olds, hoogleraar kindergeneeskunde bij de University of Colorado en ontwikkelaar van NFP, is enthousiast over een vervolgprogramma en nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek.

'Jij was de enige die we graag zagen komen'
Er is onder de huidige moeders die begeleiding via VoorZorg hebben gekregen behoefte aan een vervolg, zo blijkt uit een verkenning. Ze willen graag verdere ondersteuning nadat hun kind 2 jaar is geworden en het programma is afgelopen. Ze hebben een sterke vertrouwensband met de VoorZorg verpleegkundigen; die band is nodig om problemen en zorgen te bespreken en open te staan voor adviezen. 'Jij was de enige hulpverlener die we graag zagen komen', zei één van de moeders.
Verpleegkundigen zeggen dat sommige moeders actief contact blijven zoeken met hen, omdat ze (opnieuw) advies of ondersteuning willen in de soms pittige peuterfase van hun kind.

bron: Origineel

printen