Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Links

www.emgo.nl  Website van het interfacultaire onderzoeksinstituut EMGO+ voor Gezondheid en Zorg van VUmc en VU. 

www.vumc.nl/afdelingen/UNO  Binnen het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc) werkt VUmc samen met zorg-organisaties aan betere zorg en behandeling voor ouderen. Op deze site vindt u informatie over de projecten van het netwerk en over de zorgorganisaties die deelnemen aan het netwerk.

www.Lasa-vu.nl De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) doet sinds 1992 onderzoek naar het sociaal, cognitief, emotioneel en fysiek functioneren van ouderen.

www.move-age.eu  Loss of mobility with ageing is a vast and rapidly growing social and economic problem worldwide. Within MOVE-AGE we will perform translational research to generate knowledge and to train a new generation of scientists to address this problem.

www.fondsenvoorouderen.nl Een overzicht van fondsen die projecten voor ouderen ondersteunen.

www.vilans.nl  Vilans is het kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met professionals in het veld ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis.

www.movisie.nl  Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligeheid.

www.pubget.com Pubget is the comprehensive source for science PDFs, including everything you'd find in Medline.

www.meetinstrumentenzorg.nl  Op deze website vindt u informatie over Nederlandstalige meetinstrumenten die te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk en in onderzoek. De meetinstrumenten zijn opgenomen in een vrij toegankelijke database.

www.pratenovergezondheid.nl Praten Over Gezondheid biedt herkenbare en betrouwbare informatie over onderwerpen op het gebied van ziekte en gezondheid. Mensen vertellen over de betekenis van een ziekte of gezondheidsprobleem voor hun leven. Zie ook www.healthtalkonline.org  

www.pasaan.nl PasAan realiseert in overleg met u woonoplossingen die erop gericht zijn om zelfstandig te blijven wonen in het eigen sociale netwerk. Dit omvat oplossingen als de mantelzorgwoning en de aanbouw-zorgkamer,maar ook de bijbehorende hulpmiddelen, adviezen en begeleiding.

Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie Informatie implementatiematerialen en praktisch advies voor iedereen die met dementie te maken heeft.

www.innovatiekringdementie.nl IDé zet zich in voor goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. Lees op deze website de laatste wetenschappelijke inzichten, goede praktijkvoorbeelden en ander nieuws.

www.alzheimernederland.nl Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek.
printen