Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Over het Ouderennet VUmc en partners

Ouderennet VUmc en partners is het netwerk voor ouderenzorg in de opleidings- en onderzoeksregio van VUmc en is opgericht  in 2008 in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg

Ouderennet VUmc en partners heeft een duidelijk beeld van betere ouderenzorg: ouderen die zelf aan het stuur zitten in een zorgsector die een samenhangend aanbod realiseert. Het netwerk wil er voor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun leven. Het netwerk wil de zelfbeschikking van kwetsbare ouderen vergroten en bevorderen dat zij zo zelfredzaam mogelijk blijven en hun functies zo lang mogelijk behouden.

Thema's
Het netwerk heeft drie thema's gekozen. Dat gebeurde op basis van signalen van ouderen, netwerkpartners en gegevens uit zorgonderzoek onder ouderen. Vanuit cliŽntenpanels kunnen daar de komende tijd nog extra thema's aan toegevoegd worden. Rond deze thema's worden projecten opgezet en uitgevoerd.

Kwetsbaarheid
Zorgverleners herkennen gezondheidsrisico's en de behoefte aan zorg van kwetsbare ouderen vaak niet tijdig. De partners in het netwerk willen samen methoden ontwikkelen om dit te verbeteren.

Regierol
De rol van ouderen zelf en hun omgeving in het eigen zorgproces is nu nog heel beperkt. Eigen of gewenste invulling is nauwelijks mogelijk. Veel ouderen vinden dan ook dat niet zij, maar de zorgorganisaties centraal staan. Ook ervaren ze betutteling. Het netwerk wil daar wat aan doen en de rol van patiŽnten vergroten. Om dat te bereiken verkennen en testen de organisaties in het netwerk diverse methoden voor meer zelfbeschikking.

Afstemming
Er is nu onvoldoende afstemming tussen hulpverleners, vooral in situaties waarin de zorg wordt overgedragen naar andere instellingen of zorgverleners. Dat staat kwalitatief goede zorg (met continuÔteit en samenhang) in de weg. Ouderennet streeft naar goede zorg gedurende het hele traject: van preventie en welzijn tot ziekenhuiszorg. Binnen deze zorg heeft de oudere zelf de regie en houdt ťťn vaste zorgverlener het overzicht.

Bijzonderheden
Het netwerk maakt gebruik van een geriatrisch zorgmodel. Dat is een verbetermodel voor de zorg voor ouderen met complexe problematiek. Dit model geeft richting aan de samenstelling van het netwerk en de projecten. Onderdelen zijn bijvoorbeeld:

  • versterken van de regierol van de oudere
  • zorgen voor sturing en afstemming in het gehele zorgnetwerk
  • tijdig herkennen van kwetsbare ouderen en het in de gaten houden van hun welzijn en gezondheid
  • implementeren van kennis en succesvolle verbeteringen
  • regelmatig uitwisselen van kennis en ervaring tussen cliŽnten, zorgverleners, onderzoekers en opleiders om de netwerkzorg voortdurend te verbeteren
    inzetten van ict om alle hierboven genoemde onderdelen mogelijk te maken

Inbreng ouderen
De inbreng van ouderen heeft een grote rol in het netwerk. Zo geven cliŽntenpanels aan welke knelpunten zij ervaren en welke thema's als eerste opgepakt moeten worden. En een klankbordgroep van ouderen en mantelzorgers beoordeelt de projectvoorstellen van het netwerk op relevantie en cliŽntgerichtheid. Deze klankbordgroep heeft bovendien een doorslaggevende stem.

printen