Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Projecten Ouderennet VUmc en partners

Ouderennet VUmc en partners voert projecten uit die leiden tot samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Deze zorg moet passen bij wat individuele ouderen wensen. De projecten geven oplossingen voor vier door ouderen ervaren problemen in de ouderenzorg:  

1. gezondheidsrisico's van kwetsbare ouderen worden laat gesignaleerd en slecht gevolgd,
2. kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers krijgen nu nog te weinig mogelijkheden om te bepalen wat voor soort zorg ze ontvangen,
3. kwetsbare ouderen zijn voor hun zorg nu afhankelijk van veel verschillende zorgverleners. Deze zorgverleners zorgen er onvoldoende voor dat de zorg rondom een oudere goed afgestemd is en ze wisselen onvoldoende informatie uit over de zorg die ieder van hen aan de oudere geeft,
4. voor kwetsbare ouderen bestaan zorgmethoden die hun situatie verbetert. Deze methoden worden vaak maar op één plaats toegepast, terwijl ouderen door heel Nederland ervan zouden kunnen profiteren.

Acht projecten goedgekeurd door ZonMw. Dit zijn:

1. De oudere centraal binnen samenhangende zorg
2. Ketenzorg voor dementiepatiënten en hun mantelzorgers
3. Levenslust: betere toegang tot zorg voor depressieve ouderen
4. Gewrichtspijn bij ouderen: vroege signalering van kwetsbaarheid en identificatie van knelpunten in de zorg
5. Regie, sociaal-economische status
6. Zorgnetwerken van kwetsbare ouderen
7. Als krachten afnemen. Eigen Kracht conferenties voor kwetsbare ouderen
8. Transitie van reguliere dagbehandeling in het verpleeghuis naar Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling-plus mantelzorgondersteuning in de wijk

printen