Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Over ACA

Het ACA is een interdisciplinaire universitaire werkgroep bestaande uit onderzoekers uit ongeveer 13 groepen binnen de Vrije Universiteit (VU); het VU medisch centrum (VUmc); en het Academisch Medisch centrum (AMC) die onderzoek onder ouderen uitvoeren.

Het ouderenonderzoek dat door de VU, het VUmc en het AMC wordt verricht is breed en varieert van fundamenteel onderzoek naar biologische verouderingsprocessen en oorzaken van (chronische) ziekten die vooral bij ouderen voorkomen tot epidemiologisch onderzoek, sociaal gerontologisch onderzoek, toegepast interventieonderzoek voor specifieke groepen ouderen en onderzoek naar ethische en zingevingsvragen.

Amsterdam Center on Aging is een interdisciplinaire universitaire werkgroep, waarin de krachten op het gebied van ouderenonderzoek binnen VU, VUmc en AMC worden gebundeld. De onderzoekers zijn afkomstig uit verschillende afdelingen van het VUmc (oa. Psychiatrie) en AMC (oa. Transmurale Ouderenzorg) en faculteiten van de VU (o.a. Sociale Wetenschappen (FSW), Psychologie en Pedagogiek (FPP), Aard en Levenswetenschappen (FALW), Bewegingswetenschappen (FBW) en Economische wetenschappen (FEWEB).

Het ACA stelt zich ten doel het nuttig gebruik van de wetenschappelijke bevindingen van het ouderenonderzoek van de VU en het VUmc door een professioneel publiek te bevorderen.

Download hier de ACA Folder en de ACA Poster

printen