Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Steun het Amsterdam Center on Aging

Wie topzorg wil bieden, moet investeren in toponderzoek. Wetenschappelijke studies zijn en blijven de bron van voortdurende verbeteringen in de zorg.  Het Amsterdam Center on Aging stimuleert dit onderzoek en biedt ruimte aan klein- en grootschalige samenwerkingstrajecten.

ACA gaat verder
Maar het Amsterdam Center on Aging gaat verder dan dit. Zij zorgt ervoor dat de kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek bij de mensen terecht komt zodat iedereen, vroeger of later, baat zal hebben bij het ouderenonderzoek dat nu verricht wordt.

Afhankelijk van giften
ACA is voor een substantieel gedeelte afhankelijk van subsidies en sponsorgiften. Mocht u meer willen weten over hoe u het werk van ACA kunt ondersteunen dan kunt u contact opnemen met  ťťn van onze bureaumedewerkers op telefoonnummer (020) 4448374 of via aca@vumc.nl .

Voordelig doneren
Giften kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting, voor zover ze meer dan 1% en niet meer dan 10% van het verzamelinkomen voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten bedragen (het minimum hiervoor is 60 euro).

printen