Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Onderwijs

De Vrije Universiteit en het VU medisch centrum hebben in de loop der jaren landelijk naam gemaakt op het gebied van verouderingsonderzoek. Het ACA heeft toegang tot al die kennis en heeft zich tot taak gesteld om die toegankelijk te maken voor professionals in de ouderenzorg, het management en het beleid. Ook de verspreiding van kennis - bijvoorbeeld door middel van onderwijs - behoort tot de taken van het ACA.

Het ACA biedt de volgende cursussen aan:

Leergang Cliënt- en Ouderenadvisering
De cursus is gemaakt voor ouderenadviseurs, in samenwerking met Hogeschool Inholland. Binnen een theoretisch kader, worden vooral praktische vaardigheden geoefend.

Diverse trainingen worden georganiseerd i.s.m. de Helpdesk Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers . In Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers wordt een uitgebreid ondersteuningsprogramma aangeboden. In de diverse trainingen worden theoretische kennis en praktische handvatten geboden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma.

Lezingencycli 'Wijzer over ouderen' Door middel van lezingencycli heeft het ACA de resultaten van ouderenondrzoek over 'thuiswonen en zorg aan ouderen', wat doorgaans wordt gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften, toegankelijk gemaakt voor mensen werkzaam in de ouderenzorg.

Onderwijs op maat

Naast bovenstaande cursussen biedt het ACA ook onderwijs op maat .  In overleg kunnen cursussen worden gemaakt die geheel aansluiten bij de specifieke opleidingsbehoefte van instellingen (werkgevers, zorgaanbieders).