Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Leergang Cliënt en Ouderenadvisering

Leergang Cliënt- en Ouderenadvisering
 
Vooral kwetsbare ouderen hebben ondersteuning nodig bij het vinden van de juiste hulp of zorg. Die ondersteuning kunnen ouderenadviseurs bieden. Zij gaan in overleg met de betreffende oudere, verhelderen het probleem (of de problemen) en helpen bij het formuleren van een hulpvraag. Een volgende stap is het zoeken van de juiste voorzieningen. Vervolgens moet gezorgd worden dat de hulp daadwerkelijk op gang komt. Vaak zijn verschillende voorzieningen nodig en is er dus ook behoefte aan iemand die de hulpverlening samen met de oudere of de familie, coördineert en bewaakt.
Er is dus sprake van een ?keten? van samenhangende activiteiten in de ouderenadvisering. De ouderenadviseur is een professioneel opererende deskundige die bevordert dat de oudere de regie over zijn eigen leven houdt, die met persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere. De ouderenadviseur werkt op verzoek van de oudere op de terreinen welzijn, zorg en wonen.

De belangrijkste functies binnen ouderenadvisering zijn:

 > de wegwijsfunctie
 > de informatie- en preventiefunctie
 > de adviesfunctie
 > de schakelfunctie
 > de casemanagementfuncie 

De leergang Ouderenadviseur wordt aangeboden door Inholland Academy, in samenwerking met het CVO. Het programma bestaat uit een combinatie van specifieke, recente kennis op het gebied van verouderingsproblematiek en sluit aan bij de competenties van het functieprofiel Ouderenadvisering, zoals omschreven in het functieprofiel NIZW (2003). In de opleiding wordt ook aandacht besteed aan de allochtone ouderen. 

 
De opleiding is opgebouwd uit vijf modulen:
1  Oriëntatie en methodiek van de ouderenadviseur
2  Veroudering en verouderingsonderzoek
3  Samenwerken en sociale kaart
4  Kwaliteitszorg
5  Coaching, intervisie en praktijkleren 

Start cursus: 19 september 2012

Voor meer praktische informatie en aanmelding klik hier .


 

printen