Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Lezingencycli 'Wijzer over ouderen' voor thuiszorg medewerkers.

Steeds vaker geven ouderen er de voorkeur aan om thuis verpleegd en verzorgd te worden.De mensen die de zorg verlenen staan meestal ver van wetenschappelijke onderzoek en de daardoor verworven kennis.

Door middel van lezingencycli heeft het ACA de resultaten van ouderenondrzoek over 'thuiswonen en zorg aan ouderen', wat doorgaans wordt gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften, toegankelijk gemaakt voor mensen werkzaam in de ouderenzorg. Op laagdrempelige wijze is onderricht geboden over:
- Zorg- en ondersteuningsbehoeften
- Wijkverpleging en -verzorging,
- Gespecialiseerde zorg (somatiek/psychogeriatrie)
- Geheugenpoli/dementie
- Zorg rond het levenseinde
- Respijtzorg (zorg verleend aan mantelzorgers van een (chronisch) zieken of gehandicapten)
- ICT in de ouderenzorg

Wilt u meer informatie over onze lezingencycli dan kunt u contact opnemen met ťťn van onze bureaumedewerkers via aca@vumc.nl of op 020-4448374

printen