Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Voorbeeld Onderwijs op maat

Minor Ouderen en Samenleving voor de Hogeschool Windesheim in Zwolle


Het Amsterdam Center on Aging (ACA) van de Vrije Universiteit Amsterdam maakt onderwijs op maat over veroudering. Voor de studenten van de School of Health Care en de School of Social Work van de Hogeschool Windesheim heeft het ACA heeft de inhoud, leerdoelen, literatuur, casussen en suggesties voor werkvormen aangedragen voor 10 werkcolleges in het kader van een minor over Ouderen en Samenleving. De interactieve werkcolleges bestrijken de volgende onderwerpen:


Werkcollege 1
- Beelden van ouderen en visies op veroudering
- Wat is gerontologie en geriatrie (normale veroudering en pathologische veroudering)
- Vergrijzing als maatschappelijk fenomeen
Werkcollege 2
- Welbevinden en kwaliteit van leven
- Evidence based handelen
Werkcollege 3
- Chronische ziekten en functionele beperkingen (vasculaire aandoeningen,diabetes mellitus, longaandoeningen, vallen en fracturen)
Werkcollege 4
- Leefstijlbegeleiding (voeding en beweging) en proactieve coping
Werkcollege 5
- Dementie
- Delier
Werkcollege 6
- Eenzaamheid
- Seksualiteit en intimiteit
Werkcollege 7
- Angsten en depressies
Werkcollege 8
- Risicogroepen en gezondheidsprofielen
- Mantelzorg
- Allochtonen
Werkcollege 9
- Woonvormen voor ouderen
- Levensloop en sociale netwerken
- Domotica
Werkcollege 10
- Palliatieve zorg, euthanasie en pijnbestrijding
- Ouderenmishandeling

printen