Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Mobiliteit

Mobiliteit is een cruciaal onderdeel van functioneren van ouderen. Verschillende experts wijden zich in hun onderzoek specifiek op dit thema. 
Binnen het onderzoeksinstituut MOVE van VU en VUmc wordt veel onderzoek gedaan naar het bewegen van ouderen. Een belangrijke impuls voor dit onderzoek wordt gevormd door het Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme MOVE-AGE een gezamenlijke PhD opleiding van drie Europese universiteiten, met de  VU als penvoerder, waarin onderzoek wordt gedaan naar veroudering en mobiliteit. Dit onderzoek heeft als belangrijk aandachtspunten het voorkomen van (de gevolgen van) vallen en het behoud van motorische functie bij ouderdomsgerelateerde aandoeningen.
Ook binnen het langlopende Longitudinal Aging Study Amsterdam, waarin sinds 1992 een grote groep Nederlandse ouderen regelmatig wordt geÔnterviewd, wordt mobiliteit als kernindicator van functioneren van ouderen gemeten.

  • Jaap van Dieen bestudeert de belasting en belastbaarheid van het spier- skeletstelsel en de motorische controle van functionele bewegingen (in het bijzonder lopen).
  • Mirjam Pijnappels verricht onderzoek dat is gericht op de mechanica en de controle van lopen, in het bijzonder op de beperkingen in balanscontrole door veroudering. Het doel van het onderzoek is bij te dragen an kennis over de oorzaken van vallen bij ouderen en een meer gericht preventie van vallen .  
  • Marijke Hopman-Rock bezet de leerstoel Lichamelijke Activiteit en Gezondheid bij Ouderen.  Wanneer het gaat om interventies richt haar expertise zich met name op interventies die bewegen bij ouderen beogen te verbeteren.

 

printen