Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Epidemiologie van de veroudering

De epidemiologie van de veroudering is sterk vertegenwoordigd bij het VUmc, vooral binnen het EMGO+ onderzoeksinstituut. Dit kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de uitstekende infrastructuur voor epidemiologisch onderzoek naar veroudering in de vorm van langlopende
cohortstudies als de Hoorn studie en de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Het epidemiologisch onderzoek combineert focus op determinanten van functioneren van ouderen en chronische aandoeningen, zoals leefstijl, met een focus op uitkomsten van gezondheidsproblemen zoals zorggebruik en welzijn.

  • Hannie Comijs heeft onderzoek gedaan naar het cognitieve en emotionele functioneren van ouderen, met name in de database van het LASA onderzoek. Aandachtsgebieden in haar werk zijn determinanten en consequenties van cognitieve achteruitgang, depressie en ADHD bij ouderen. Zij is tevens hoofdonderzoeker van de Netherlands Study on Depression in Older persons (NESDO ). Een andere expert op het gebied van ouderenpsychiatrie is Max Stek .
  • Martijn Huisman  is directeur van de Longtudinal Aging Study Amsterdam (LASA), samen met Dorly Deeg . Zijn expertise ligt op het vlak van de sociale epidemiologie van de veroudering. Hij verricht onderzoek naar de invloeden van sociaaleconomische positie op de gezondheid en het functioneren van ouderen en naar determinanten en gevolgen van lange termijn trajecten van functioneren bij ouderen. Een centraal thema in zijn werk is 'veerkracht' en de manier waarop sommige ouderen vrij blijven van gezondheidsproblemen.
  • De onderzoeksactiviteiten van Dorly Deeg richten zich op veranderingen in de gezondheid en het dagelijks functioneren van ouderen, hun beleving daarvan, en op determinanten van zowel gezondheid, functioneren als beleving, alsmede het daaruit voortvloeiende gebruik van zorg (cure en care). Ook heeft de toepassing van longitudinale onderzoeksmethoden haar belangstelling. 
  • Jacqueline Dekker is wetenschappelijk directeur van de Hoorn studie waarin gegevens worden verzameld over vetstofwisseling, stolling en het functioneren van hart en vaten, maar ook over leefstijl, voeding, familiegeschiedenis en cognitieve functie. Haar expertise ligt op het terrein van (de epidemiologie van) diabetes. 
  • Jaap van Dieen bestudeert de belasting en belastbaarheid van het spier- skeletstelsel en de motorische controle van functionele bewegingen (in het bijzonder lopen). Een andere expert op het gebied van beweging bij ouderen is Mirjam Pijnappels .
  • Marjolein Visser heeft gezond ouder worden en de rol van leefstijl daarin als aandachtsgebied. Ze volgt daarbij een levensloopbenadering. Een belangrijk deel van haar onderzoek betreft het objectiveren van maten van leefstijl. Specifieke vormen van leefstijl die haar aandacht hebben zijn: onderĀ] en overvoeding, voeding en lichaamsbeweging. Hanneke Wijnhoven is ook expert op dit onderzoeksterrein.
printen