Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Interventie onderzoek

Het brede terrein van interventieonderzoek dat de leefsituatie en de gezondheid van ouderen wil verbeteren is sterk vertegenwoordigd bij de VU en het VUmc. Experts doen onderzoek naar o.a. interventies voor het verlichten van eenzaamheid, programmas om beweging te bevorderen bij ouderen, interventies speciaal voor mantelzorgers, valpreventie en preventie van psychische aandoeningen zoals depressie, en het gebruik van ICT bij interventies.

  • Rose Marie Droes doet onderzoek naar de ontwikkeling, (kosten)effectiviteit en implementatie van psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie en hun zorgverleners. De laatste jaren heeft zij haar expertise uitgebouwd naar het terrein van ontwikkeling en evaluatie van ondersteunende technologie. Een andere expert in dit onderzoeksveld is Franka Meiland .
  • Hein van Hout is een expert op het gebied van ontwikkeling en (kosten)effectiviteit van interventies in de eerste lijn en verzorgingshuizen, met speciale aandacht voor mensen met (psycho)geriatrische aandoeningen en hun zorgverleners.
  • Max Stek is hoogleraar ouderenpsychiatrie en is gespecialiseerd in het gebruik van elektroconvulsietherapie bij ouderen om depressieve klachten te verlichten en interventies gericht op probleemoplossend vermogen van ouderen met depressie.
  • Pim Cuijpers is een expert met uitgebreide kennis over preventie en behandeling van depressie bij ouderen, o.a. via internet interventies. Heleen Riper is tevens expert op dit gebied.
  • Theo van Tilburg doet onderzoek naar interventies die zijn gericht op het verminderen van eenzaamheid.
printen