Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Kwetsbare groepen

Verscheidene groepen ouderen zijn relatief kwetsbaar voor gezondheidsproblemen, sociale uitsluiting, of zijn minder vaak bij machte om controle uit te oefenen over hun leven, de zorg die zij nodig hebben, of de manier waarop zij hun levenseinde tegemoet treden. Onderzoekers van VU en
VUmc richten zich op enkele van deze groepen, met name op ouderen met een lage sociaaleconomische positie of migrantengroepen, eenzame ouderen, ouderen in verpleeghuizen en ouderen met chronische aandoeningen zoals dementie en diabetes.

  • Rose Marie DroŽs doet onderzoek op het gebied van dementie, met name naar de ontwikkeling, (kosten)effectiviteit en implementatie van psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie en hun zorgverleners. Een andere expert in dit onderzoeksveld is Franka Meiland.
  • Cees Hertogh is hoogleraar  ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg en geeft leiding aan het onderzoek bij verpleeghuisbewoners. Zijn eigen onderzoek richt zich daarbij met name op de wilsbekwaamheid en wilsverklaringen van verpleeghuisbewoners. Andere onderzoekers met kennis over verpleeghuisbewoners zijn Jan Eefsting en Martin Smalbrugge .
  • Hein van Hout is een expert op het gebied van ontwikkeling en (kosten)effectiviteit van interventies in de eerste lijn en verzorgingshuizen, met speciale aandacht voor mensen met (psycho)geriatrische aandoeningen en hun zorgverleners. Een andere expert op dit gebied is Henriette van der Roest .
  • Martijn Huisman richt zich in epidemiologisch onderzoek specifiek op de gezondheid van kwetsbare ouderen, met name wanneer zij worden gekenmerkt door een lage sociaaleconomische positie, door frailty en bij oudere migranten van Turkse en Marokkaanse afkomst. Voor zijn onderzoek gebruikt hij voornamelijk de rijke gegevens van de Longitudinal
    Aging Study Amsterdam. Een andere expert op dit terrein is Dorly Deeg.
  • Theo van Tilburg is de expert op het gebied van eenzaamheid bij ouderen. Zijn onderzoek omvat de prevalentie en oorzaken van eenzaamheid, maar ook interventies die zijn gericht op het verminderen van eenzaamheid.
  • Jenny van der Steen is expert op het terrein van palliatieve zorg. Een specifiek onderwerp binnen haar onderzoekslijn is de behandeling van longontsteking bij patienten met dementie.
printen