Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Organisatie van zorg

Hoe werken verschillende zorgvoorzieningen samen bij de vaak complexe zorg voor ouderen? Hoe functioneren uitgebreide zorgnetwerken van ouderen waarin zowel mantelzorgers als professionele zorgverleners moeten samenwerken? Dergelijke vragen worden uitgebreid onderzocht binnen de VU en het VUmc. Ook zijn er een sterk ontwikkelde onderzoekslijnen op het gebied van de palliatieve zorg.

  • Marjolein Broese van Groenou doet o.a. onderzoek naar de samenwerking tussen mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, verpleegkundigen, huisartsen, vrijwilligers, etc., die allen een deel van de zorg voor een oudere zich nemen.
  • Ab Klink heeft de organisatie van de zorg en de relatie tussen verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en gezondheidszorg als centraal onderzoeksthema.
  • Henk Nies onderzoekt de samenhang en samenwerking tussen voorzieningen voor ouderen management van zorgprocessen en zorgnetwerken en kwaliteitsbeleid en kwaliteitsindicatoren van zorg.
  • Jenny van der Steen is expert op het terrein van palliatieve zorg. Een specifiek onderwerp binnen haar onderzoekslijn is de behandeling van longontsteking bij patienten met dementie. Andere experts op het gebied van palliatieve zorg zijn Anneke Francke en Bregje Onwuteaka-Philipsen.
printen