Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Wensen van ouderen en zorg voor hun (sociaal) welbevinden

Onderzoek van ethici, sociologen en sociaal geneeskundigen richt zich op wensen van ouderen en hun bijdrage aan onderzoek en het zorgproces door een focus op onderwerpen als wensen en verwachtingen rondom het levenseinde, clientenparticipatie en moreel beraad en ervaren regie van
ouderen. Daarnaast is er uitgebreide kennis over het sociaal functioneren van ouderen. Hierbij kan worden gedacht aan de grootte en kenmerken van sociale netwerken, deelname aan vrijwilligerswerk en intergenerationele relaties.

  • Tineke Abma 's onderzoek richt zich op de ethische kwaliteit van zorg voor ouderen, met speciale aandacht voor de positie en participatie van ouderen. Specifieke onderwerpen in haar werk zijn: democratische participatie van clienten in besluitvormingsprocessen in zorg,
    autonomie en empowerment, processen van agendasetting in onderzoek, en evaluatie van moreel beraad in de zorg.
  • Marjolein Broese van Groenou onderzoekt het sociaal functioneren van ouderen. Specifieke aandachtspunten in haar onderzoek zijn: sociale participatie in vrijwilligersorganisaties, netwerken, buurt en families, partnerrelaties, intergenerationele relaties.
  • Bregje Onwuteaka-Philipsen onderzoekt o.a. wensen rondom het levenseinde en veranderingen in die wensen over de tijd, persoonlijke waardigheid aan het levenseinde en het betrekken van ouderen in besluiten om palliatieve zorg te staken of niet.
  • Guy Widdershoven ontwikkelt projecten op het gebied van moreel beraad in zorginstellingen. Hij houdt zich o.a. bezig met morele dilemma's rond vraaggestuurde zorg. Een andere deskundige op dit terrein is Bert Molewijk.
printen