Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Deltaplan Dementie

Deltaplan Dementie

Deadline aanvragen: Volgt nog; op dit moment geen

Het Deltaplan Dementie heeft als doel om o.a. fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van zorg en preventie van dementie te stimuleren. Het Deltaplan bestaat uit drie onderdelen:

1) Meer wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling, genezing en het voorkomen van dementie,
2) Nationaal Dementieregister om inhoud en omvang van de problematiek inzichtelijk te maken,
3) Website waar professionals, patiŽnten en mantelzorgers elkaar kunnen vinden voor uitwisseling en samenwerking.

Het programmavoorstel, met informatie over de onderzoeksthema's die vanuit het plan zullen worden gestimuleerd met subsidies is te vinden op de website van ZonMW: http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Deltaplan_Dementie/DPD_PROGRAMMAVOORSTEL_incl_voorkant_-_DEFINITIEF.pdf

Het programma heeft een looptijd van 8 jaar. Elke twee jaar wordt een werkplan opgesteld waarin de aandacht voor specifieke kernthema's wordt gedefinieerd. Kernthema's worden gerangschikt aan de hand van een matrix met enerzijds 4 overstijgende thema's:
1) oorsprong en mechanisme van de ziekte,
2) diagnostiek,
3) behandeling en preventie,
4) doelmatige zorg en ondersteuning; en anderzijds de bijdrage aan patiŽnten van vandaag, versus patiŽnten van de toekomst (toepasbaar resultaat op korte termijn of toepasbaar resultaat op de lange termijn).

Voor de eerste jaren (2013-2015) zijn de specifieke kernthema's te vinden in het programmavoorstel (zie link boven) op pagina's 5-7.

Informatie:
http://deltaplandementie.nl/
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/deltaplan-dementie/

printen