Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Transitiepolikliniek

Per 9 februari 2010 start het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam met een transitiepolikliniek voor patiënten met een anusatresie en ziekte van Hirschsprung.

Volwassen worden gaat met vallen en opstaan. Dat geldt ook voor jongeren met een chronische ziekte en of een beperking, die daarbij een paar bijzondere moeilijkheden hebben te overwinnen. Omdat ze vaak langdurig en intensief met de zorg te maken hebben, is de overgang van kinder- naar volwassenenzorg voor hen een belangrijke kwestie. De zorg is niet altijd optimaal afgestemd op de speciale situatie waarin ze verkeren op de grens van jeugd naar volwassenheid. Transitie kan hierbij van dienst zijn.

Wanneer een adolescent met een aangeboren afwijking of chronische aandoening de volwassen leeftijd bereikt is er op dit moment geen goede overdracht van de “kinderspecialist” naar de “volwassenspecialist”. De juiste begeleiding en kennis dreigt dan verloren te gaan omdat deze onvoldoende aanwezig is bij een “volwassenspecialist”. Hierdoor vinden er onnodige procedures, behandelingen en opnames plaats.

Bij patienten met een anorectale malformatie of Hirschsprung kan dit tot problemen leiden op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied. Bijvoorbeeld: bedreiging van de nierfunctie, urineweginfecties, identiteitsproblemen, sexueel functioneren, arbeidsomstandigheden, obstipatie, diarree etc. Om deze redenen is het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam een transitiepolikliniek voor deze groep patiënten gestart.

printen