Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Welkom bij het KinderInfectieziekten DiagnoStisch centrum (KIDS)

 Vijf academische ziekenhuizen in Nederland hebben infectieziekten bij kinderen tot een zelfstandig specialisme ontwikkeld. Het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam in daar een van.
Kinderarts-infectioloog Prof.dr. A. Marceline van Furth en Dr. Martijn van der Kuip zijn verantwoordelijk voor dit specialisme binnen het VUmc.
De afgelopen jaren zijn er diverse kenniscentra in Nederland opgericht, maar nog geen kenniscentrum voor kinderinfectieziekten. Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan informatie en begeleiding voor kinderen die een ernstige infectie zoals meningitis hebben doorgemaakt. Dit zijn redenen voor prof. Van Furth om binnen het VUmc het KinderInfectieziekten DiagnoStisch centrum (KIDS) op te richten.

Wat houdt KIDS in?

Op de polikliniek kindergeneeskunde zijn speekuren waar kinderen terecht kunnen die ernstige infecties hebben doorgemaakt en/of daar restverschijnselen aan hebben overgehouden.