Klinisch geneticus

dr. Charlotte Dommering

Persoonlijke informatie

     

'Sinds 20 jaar ben ik met veel plezier werkzaam op de polikliniek klinische genetica. Als erfelijkheidsarts houd ik me bezig met erfelijke kanker. De mogelijkheden op dit gebied veranderen snel en dat maakt het werk ook blijvend boeiend. Ik vind het een uitdaging om de patiënt zo goed mogelijk voor te lichten en te helpen met de keuzes waar hij en zijn familie voor staan.
Ik ben lid van het retinoblastoomteam van VUmc en doe naast patiëntenzorg ook onderzoek naar de klinisch genetische aspecten van retinoblastoom, een oogtumor die op jonge leeftijd bij kinderen optreedt.'

Specialist sinds 2000
Werkzaam bij VUmc sinds 1994

Aandachtsgebieden/specialismen
Erfelijke kanker
Retinoblastoom
Neurofibromatose type 1 en 2

Afdeling(en) 
Klinische genetica
Lid retinoblastoom team

Opleiding
AMC, Amsterdam
VUmc, Amsterdam

Contact via mail

Wetenschap - onderwijs

Ik ben bezig met het afronden van mijn proefschrift: Retinoblastoom, genetische en klinische aspecten. Welke fouten in de erfelijke aanleg kunnen leiden tot retinoblastoom? Naast dit onderzoek geef ik onderwijs in de erfelijke aspecten van kanker in verschillende fasen van de studie geneeskunde en aan biologiestudenten van de master Oncology.

Doceert in
Verschillende colleges en werkgroepen over de erfelijke aspecten van kanker

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc
CCA
EMGO+

Wetenschappelijke publicaties

printen