Internist Opleider interne geneeskunde

prof. dr. Yvo Smulders

Persoonlijke informatie

   

' Ik ben opgeleid in OLVG en AMC tot internist-nefroloog. Daarna ongeveer tien jaar actief geweest als opleider in het subspecialisme vasculaire geneeskunde. Sinds 2013 ben ik hoofdopleider voor het specialisme interne geneeskunde. Ik doe veel aan wetenschappelijk onderzoek, op diverse gebieden. Op de polikliniek zie ik patiënten met allerlei soorten problemen, waaronder veel second opinions uit andere ziekenhuizen.'

 

Specialist sinds 2001
Werkzaam bij VUmc sinds 2001

Aandachtsgebieden/specialismen
Vasculaire geneeskunde
Acute geneeskunde

Afdeling(en) 
Interne geneeskunde

Opleiding
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
AMC, Amsterdam

Contact via mail

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek richt zich op meerdere gebieden, waaronder:
- hart- en vaatziekten
- obesitas en diabetes mellitus
- vaatontsteking (plaqueontsteking en vasculitis)
- diagnose van infecties door middel van geurdetectie (speurhond)
- schadelijke effecten van hyperoxie (te hoge zuurstofconcentraties)
- publicatiecultuur

Leerstoel
Algemene interne geneeskunde (2006)

Doceert in
Algemene interne geneeskunde
Hart- en vaatziekten, met name risicostratificatie, pathogenese, preventie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc
ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen
Nederlandse Hartstichting, Den Haag
ZonMw, Den Haag
Erasmus MC, Rotterdam
Radboudumc, Nijmegen
LUMC, Leiden
MUMC, Maastricht
AMC, Amsterdam
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Utrecht

Relevante beurzen/subsidies/prijzen
ZonMw, Hartstichting, Reumafonds, ICaR-VU

Wetenschappelijke publicaties

In de media

Nevenfuncties
Bestuurslid Wetenschappelijke Adviesraad Nederlandse Hartstichting
Lid Commissie Doelmatigheidsonderzoek, ZonMwlid commissie Systeemfalen, ZonMwthemaleider Circulatie en Metabolisme, ICaR-VUprinten