Patholoog Opleider pathologie

prof. dr. Paul van der Valk

Persoonlijke informatie

     

'De patholoog is de specialist die weefsel en cellen van patiënten (meestal levenden, soms overledenen) onderzoekt om vast te stellen wat een patiënt mankeert, zodat die gericht behandeld kan worden. Het mooie van mijn vak is de pracht van de microscopische wereld van de weefsels en de wetenschap dat je een belangrijke rol speelt om mensen te helpen beter te worden. En dat in samenwerking met vele andere specialisten. De mogelijkheden tot onderwijs en onderzoek zijn een extra bonus.'

Specialist sinds 1990
Werkzaam bij VUmc sinds 1987

Aandachtsgebieden/specialismen
Centrale zenuwstelsel en het oog
Huid
Hormoonproducerende (endocriene) organen
Obductie

Afdeling(en) 
Pathologie

Opleiding
VUmc, Amsterdam
Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft

Contact via mail

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek gaat over wat er gebeurt in de hersenen bij de ziekte multiple sclerose. Welke cellen spelen hierbij een rol en waarom werken ze niet goed of werken ze niet goed meer samen? Volgens ons ligt de oorzaak hiervan in de hersenen zelf en op dit moment onderzoeken we (een van) de eerste stappen in de ziekte, in de hoop dat we het voortschrijden ervan stop kunnen zetten.

Leerstoel
Klinische pathologie (1995)

Gepromoveerd op onderwerp
Lymfklierkanker (1982)

Doceert in
Pathologie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc
Neuroscience Campus Amsterdam

Werkt samen met kennisinstellingen
UMCG, Groningen
Queen Mary College, Londen, GB
Stichting MS research, Amsterdam

Relevante beurzen/subsidies/prijzen
Verschillende projecten op gebied van MS bij de Stichting MS research

Wetenschappelijke publicaties

In de media
Radio interview. VPRO Argos 'dalend aantal obducties (2014-04-01)

printen