Algemene informatie

De afdeling Intensive Care Neonatologie is onderdeel van de afdeling Kindergeneeskunde en biedt samen met de afdeling Verloskunde zorg aan ouders en kind van opname tot ontslag naar huis c.q. overplaatsing naar een regionaal ziekenhuis. Er is een nauwe samenwerking met de neonatologie afdelingen van de omringende ziekenhuizen in Noord Holland en Flevoland.

    sanne couveuse

Alle aspecten van de neonatale intensieve zorg worden beoefend. De  behandeling vindt plaats op een veilige manier, die individueel op de patient gericht is, en stimulerend is voor de ouders en de zorgverleners. Daarnaast is er aandacht voor de groei en psychomotore ontwikkeling van te vroeg geborenen, waarbij follow-up tot aan de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar, in samenwerking met de fysiotherapie, psychologie en kinderneurologie, is gegarandeerd.

De subafdeling IC Neonatologie maakt deel uit van het perinatologisch centrum voor een regio met 5,5 miljoen inwoners en omvat thans 18 intensive care bedden. Jaarlijks worden er ongeveer 500 tot 600 patiënten opgenomen.