Missie / visie

Missie
De neonatologie staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig onderwijs en grensverleggend onderzoek. De afdeling koppelt persoonlijke, integere en respectvolle behandeling van mensen aan gezonde ambitie en fundamentele betrokkenheid. Het team van de neonatologie wil beter maken, maar ook beter zijn, beter worden en bijdragen aan de medische kennis van morgen.

Visie
Als onderdeel van het universitair medisch centrum richt de afdeling neonatologie vanuit een uitdagend en ambitieus denk- en werkklimaat zich op een vooraanstaande positie in patiëntenzorg, onderwijs en opleiding, medisch wetenschappelijk en verpleegkundig onderzoek.
 
De neonatologie wenst een werkklimaat waarin respect, integriteit, samenwerking, communicatie en plezier voorop staan. De neonatologie wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van behandeling, zorg en nazorg van de zieke pasgeborene waar de menselijke maat kenmerkend is.
 
De topklinische behandeling vindt plaats op een veilige manier die individueel op de patient gericht is en stimulerend is voor de ouders en de zorgverleners. De neonatologie wil gezien en erkend worden als een innovatieve afdeling met een reputatie van voortdurende ontwikkeling dat gekenmerkt wordt door hoogwaardig, enthousiasmerend onderwijs en opleiding naast onderscheidend toonaangevend onderzoek.

Kernwaarden
Het VU medisch centrum heeft drie kernwaarden: 'betrokkenheid', 'zorgvuldigheid' en 'ambitie'. Divisie III waar de afdeling neonatologie onderdeel van uitmaakt heeft hieraan 'compassie' toegevoegd. In gezamenlijkheid heeft het team van de neonatologie besloten 'respect', 'integriteit' en 'kwaliteit' hieraan toe te voegen. Bij keuzes in beleidsontwikkeling dienen deze waarden onvoorwaardelijk als maatstaf voor het denken en handelen. Zij vormen ook de leidraad voor het gedrag van onze medewerkers.

printen