Medisch-wetenschappelijk onderzoek

De neonatologie is een jong vakgebied, waarin een groot deel van de kennis afkomstig is door recent wetenschappelijk onderzoek. Om de behandeling van zieke pasgeborenen en te vroeg geboren kinderen verder te verbeteren, wordt op alle Intensive Care Units onderzoek gedaan.

Indien een kind in aanmerking komt voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek, zal de arts of verpleegkundige de ouders om toestemming voor deelname vragen. Alleen als beide ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven, kan een kind meedoen aan een studie.

Elk wetenschappelijk onderzoek op een neonatale intensive care unit (NICU) is getoetst en beoordeeld door de Medisch Etische Toetsingscommissie (METC). Deze commissie toetst of een onderzoek zinvol is, veilig is en of het niet te veel belasting oplevert voor het kind.

Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek levert geen directe voordelen op voor het kind. Het levert informatie op die hopelijk zal leiden tot verdere verbetering van de zorg in de toekomst. 

Meer weten? Bekijk onze lopende studies.