Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

Op de afdeling neonatologie vindt, naast de zorg en behandeling van te vroeg en/ of zieke pasgeboren baby’s, ook wetenschappelijk onderzoek plaats. Wetenschappelijk onderzoek  is bedoeld om meer over een ziekte te weten te komen, betere behandelingen voor ziekten te vinden en om een ziekte op te sporen.

Neonatologie is een jong vakgebied, waarin zich in hoog tempo vernieuwingen voordoen om de behandeling en zorg voor deze kwetsbare patiënten zo optimaal mogelijk te maken.

Waarom wetenschappelijk onderzoek?

Door wetenschappelijk onderzoek is de zorg en behandeling voor te vroeg geborenen en zieke pasgeborenen de afgelopen jaren sterk verbeterd. Hierdoor is de kans op overleving en de uiteindelijke gezondheid van deze  patiëntengroep enorm vooruit gegaan.

Wetenschappelijk onderzoek blijft nodig om onze kennis te vergroten en verdere vooruitgang in de zorg en behandelingsmogelijkheden te verbeteren.

Als uw kind meedoet aan een onderzoek

Over het algemeen proberen de onderzoekers meer duidelijkheid te krijgen over een bepaalde behandeling of ziektebeeld. Soms worden twee behandelingen met elkaar vergeleken en komt uw kind via loting in één van de twee groepen.  Soms wordt bijvoorbeeld gekeken of een bepaald type voeding beter is dan de standaard voeding of hoe we infecties beter kunnen behandelen.

Bij sommige onderzoeken is naast uitgebreid lichamelijk onderzoek ook extra  onderzoek nodig, bijvoorbeeld een echo van het hart en/ of dient soms extra bloed, speeksel of urine bij uw kind afgenomen te worden. Indien extra bloed nodig is, gebeurt dit meestal uit een speciaal infuus (arterielijn) of tegelijkertijd met een normale bloedafname, zodat uw kind niet voor het onderzoek extra geprikt hoeft te worden.

Medisch Ethische Commissie (METC)

Elk wetenschappelijk onderzoek op onze afdeling is uitgebreid getoetst en beoordeeld door een speciale commissie. Deze commissie, de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) kijkt niet alleen nauwkeurig naar het nut van het desbetreffende onderzoek, maar ook naar de veiligheid, de patiëntvriendelijkheid  en naar de belasting van het desbetreffende onderzoek.

Voor -en nadelen

Het wetenschappelijk onderzoek dat nu wordt verricht zal leiden tot verbetering van de zorg voor toekomstige patiënten. Zo heeft onderzoek in het verleden geleid tot de kennis van nu. In principe zijn er voor deelname aan onderzoek voor uw kind vaak geen directe voordelen. Welke behandeling beter is, is tijdens deelname nog onbekend. De risico’s van het onderzoek zijn minimaal.

Hoe wordt u benaderd voor onderzoek?

Indien uw kind wordt opgenomen op  onze afdeling en in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek zal de arts, arts-onderzoeker of research verpleegkundige u uitvoerig over het onderzoek informeren en zal u om toestemming vragen. Wij willen u erop wijzen dat u eventueel voor de geboorte van uw kind, wanneer u bijvoorbeeld bent opgenomen op de afdeling verloskunde, benaderd kunt worden voor deelname aan onderzoek.

nformatiebrief

Van elk onderzoek waarvoor uw toestemming wordt gevraagd, ontvangt u een uitgebreide brief. Hierin wordt tot in detail uitgelegd wat het onderzoek precies inhoudt. Omdat deze brief uitgebreid en soms ook ingewikkeld is, zullen de onderzoekers en de researchverpleegkundige mondeling uitleg geven. Tijdens het onderzoek zelf kunt u met al uw vragen bij deze personen terecht. U kunt ook voor uw vragen terecht bij de onafhankelijke persoon die in de brief vermeld wordt. Deze persoon is zelf niet betrokken bij de studie, maar is wel deskundig op het gebied van het desbetreffende onderzoek.

Toestemming

w medewerking is geheel vrijwillig. U heeft altijd de vrijheid om zonder opgaaf van reden op uw eerder gemaakte beslissing terug te komen. Deelname weigeren zal de zorg en de behandeling van uw kind niet beïnvloeden.
U dient schriftelijk toestemming te geven voor elk onderzoek.

Wat gebeurt er met de gegevens van uw kind?

Alle verzamelde gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden strikt vertrouwelijk behandeld. De onderzoekers slaan de gegevens van uw baby op met een code. Alleen de onderzoeker kent de code. De verzamelde gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard.

Verdere informatie over onderzoek kunt u vinden op:

www.ccmo.nl . Dit is een website van de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek (CCMO): de CCMO monitort wetenschappelijk onderzoek  waar mensen bij betrokken zijn.. Op deze website vindt u meer algemene informatie. Ook leest u aan welke regels de onderzoeker zich moet houden. Klik op de website op het vakje; “voor publiek.”

In de algemene brochure: “Medisch wetenschappelijk onderzoek”, een uitgave van het ministerie van VWS (ook te vinden op de CCMO website)

Meer weten? Bekijk onze lopende studies.