LEGO studie

Het primaire doel van deze studie is het vergelijken van groei en lichaamssamenstelling bij laat-prematuren op de gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen twee voedingssgroepen; vanaf de à terme leeftijd tot gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden krijgt één groep standaard zuigelingenvoeding en de andere groep de isocalorische, eiwit- en mineraalverrijkte voeding. Het secundaire doel is het vergelijken van cardiometabole risicofactoren, botmineralisatie en endocriene parameters.

Daarnaast zullen we ook de kunstvoedingsgroepen vergelijken met de groep die (overwegend) moedermelk krijgt.

printen