Neoprop2 studie

Samenvatting Neoprop studie
Op de intensive care neonatologie hebben sommige pasgeborenen een beademingsbuisje nodig. Om dit buisje in de luchtpijp te plaatsen worden pasgeborenen in slaap gebracht met Propofol, een slaapmiddel.
Op dit moment gebruiken we dezelfde dosering Propofol voor alle pasgeborenen. Een veel te vroeg geboren pasgeborene krijgt dus per kilogram lichaamsgewicht evenveel Propofol als een voldragen pasgeborene.

Waarom doen we dit onderzoek?
Aangezien er veel verschillen zijn tussen veel te vroeg geboren kinderen en oudere pasgeborenen in hoe snel medicijnen worden afgebroken en hoe goed medicijnen werken is een verbetering van de dosering nodig. Op dit moment is er echter nog niet voldoende kennis over de precieze doseringen.
We zoeken naar de beste dosering Propofol voor alle pasgeborenen, precies passend bij de leeftijd.


Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
In dit onderzoek wordt gezocht naar de beste dosis Propofol. Daartoe krijgt de pasgeborene één gift van een bepaalde dosering Propofol. De hoogte van de dosis Propofol wordt bepaald door het effect in voorgaande kinderen van dezelfde leeftijd.
Indien blijkt dat de dosering te laag is wordt er extra Propofol gegeven totdat de slaap van uw kind voldoende diep is. Indien de dosering toch iets te hoog blijkt en er bijvoorbeeld een te lage bloeddruk ontstaat, kunnen we dit goed behandelen. Dit gebeurt ook zo bij de standaardbehandeling.
Zowel voor, tijdens als na het toedienen van Propofol en het inbrengen van het beademingsbuisje zal uw kind goed in de gaten gehouden worden. We kijken daarbij extra goed naar de doorbloeding van de hersenen middels moderne meetsensoren. Ook wordt er wat speeksel verzameld en wordt er indien mogelijk 2 maal een beetje bloed verzameld om naar de hoeveelheid medicijn (Propofol) te kijken en 1 maal om naar het DNA te kijken. Medische en algemene gegevens van uw kind worden anoniem voor het onderzoek verzameld.

Het onderzoek vindt plaats op 3 neonatale intensive care afdelingen (VU Medisch Centrum Amsterdam, Maxima Ziekenhuis Veldhoven en het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam). Er doen ongeveer 160 kinderen in totaal mee. De opgedane kennis is belangrijk voor toekomstige behandelingen bij pasgeborenen.

propofol

printen