STOP-BPD studie

STOP-BPD studie

stop bpd


Achtergrond en doel van het onderzoek


Kunstmatige beademing is soms nodig omdat het kind niet in staat is via de eigen ademhaling voldoende zuurstof in het bloed op te nemen. Deze beademing veroorzaakt ook schade aan de onrijpe, premature long van het kind. Als die schade groot is ontstaat een ziektebeeld dat wij bronchopulmonale dysplasie noemen, afgekort BPD.

Kinderen met BPD hebben meer tijd nodig om helemaal zelfstandig te kunnen ademen en hebben vaak langere tijd extra zuurstof nodig. In de eerste levensjaren hebben zij vaker last van longontsteking en benauwdheid. Zij gebruiken daar vaak medicijnen voor. Kijken wij nog verder vooruit, dan blijkt dat kinderen met BPD vaker een achterstand hebben in lichamelijke en geestelijke ontwikkeling in vergelijking met hun premature leeftijdsgenootjes zonder BPD.

Een van de mogelijke behandelingen is het toedienen van het bijnierschorshormoon. Op dit moment worden in Nederland twee soorten bijnierschorshormoon gebruikt: Dexamethason en Hydrocortison.

Onderzoek heeft aangetoond dat Dexamethason de kans op BPD verminderd, maar het middel heeft ook bijwerkingen zoals hoge bloedsuikerspiegels, hoge bloeddruk, maag/darm problemen, infecties en mogelijk meer kans op een achterstand in lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.
Er zijn sterke aanwijzingen dat Hydrocortison minder bijwerkingen heeft, maar het is nog niet onomstotelijk bewezen dat dit middel ook de kans op het ontwikkelen van BPD vermindert.

Daarom hebben alle 10 afdelingen Neonatologie in Nederland besloten de behandeling met Hydrocortison ter voorkoming van BPD bij prematuur geboren kinderen verder te onderzoeken. In totaal zullen ruim 400 kinderen aan het onderzoek meedoen.

Welke kinderen doen mee?

Kinderen met een hoog risico op het ontwikkelen van een BPD.
Dit zijn kinderen die geboren zijn  na een zwangerschapsduur van 24 to 30 weken en/of een geboortegewicht hebben van minder dan 1250 gram, waarbij er een noodzaak is tot kunstmatige beademing in de 2e levensweek.

Wat houdt het onderzoek precies in?

Kinderen die meedoen met deze studie krijgen vanaf de tweede levensweek gedurende 22 dagen óf een kuur Hydrocortison óf een zogenaamd placebo (een stof zonder werking).
Welke van de twee behandelingen uw kind krijgt is niet van te voren bekend en zal door loting bepaald worden. Het onderzoek wordt 'geblindeerd' uitgevoerd, wat betekent dat noch de artsen, nog de verpleegkundigen en de ouders weten welke behandeling het kind krijgt. In de verdere behandeling van het kind verandert niets. Er worden ook geen extra onderzoeken gedaan. Als het kind 36 weken oud is, geteld vanaf de laatste menstruatie, zal bepaald worden of er sprake is van BPD.

Zoals gebruikelijk wordt het kind regelmatig teruggezien op de polikliniek van de afdeling Neonatologie en zal er op de leeftijd van 24 maanden na de uitgerekende datum een ontwikkelingstest gedaan worden. Ook deze gegevens worden meegenomen in het onderzoek.

printen