Verpleegkundig onderwijs en opleiding

Amstelacademie
VU medisch centrum heeft zijn verpleegkundige opleidingstaken ondergebracht in een eigen opleidingscentrum, de Amstel Academie VUmc. 
De Amstel Academie VUmc verzorgt:

  • Medisch Ondersteunende Opleidingen
  • Verpleegkundige Vervolgopleidingen
  • Bij- en nascholingen
  • Leiderschapsontwikkeling en effectiviteitsverbetering

Doelgroepen van de Amstel Academie zijn: gezondheidszorginstellingen zoals algemene en academische ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en instellingen voor thuiszorg.
De Amstel Academie VUmc is onderdeel van het het Instituut voor Onderwijs en Opleiden waar ook het Onderwijsinstituut VUmc deel van uitmaakt en is gevestigd in het OZW-gebouw aan de Boelelaan. Het centrum bevat moderne les- en instructieruimten, vaardigheidslokalen, een computerinstructieruimte en een Open Leercentrum.  Er werken circa 85 medewerkers.    

printen