Bezoek

Bezoektijden:

Ouders: 24 uur per dag
Bezoek: in bijzijn van ouder(s) maximaal twee personen
Kinderen: indien waterpokken doorgemaakt
               - broertjes en zusjes vanaf 7 jaar
               - andere kinderen vanaf 12 jaar  

Ouders krijgen bij opname van hun kind 1 toegangspas die ze gedurende de hele opname kunnen gebruiken. Bij ontslag dient deze weer ingeleverd te worden bij de verpleegkundige. In sommige situaties hangt er een bord op de toegangsdeur dat de bezoeker zich via de intercom moet aanmelden. Via de intercom noemt u uw naam en de naam van uw kind. Per keer mogen maximaal 4 personen bij uw kind. Bezoekers mogen de kinderen niet aanraken i.v.m. de hygiëne en een teveel aan prikkels. Op de afdeling wordt er door een ieder zacht gepraat om de rust van de kinderen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
Omdat de kinderen hun rust hard nodig hebben is het voor hen beter dat ze niet tussen de verzorgingen door wakker gemaakt worden.

printen