Gesprekken

Antenataal gesprek
Indien u binnenkort mogelijk bevalt van een ernstig zieke of veel te vroeg geboren baby is er een mogelijkheid om vooraf reeds met één van onze kinderartsen een gesprek te plannen. Hierin kunnen we u meer uitleg geven over de verwachtingen van uw kind en kunnen we u meer informatie geven over de mogelijke problemen die er op kunnen treden.
 
Gesprekken tijdens opname
Na de opname van uw kind op onze afdeling krijgt u zodra mogelijk een gesprek met een arts.
In principe wordt u op zaal steeds door de verpleegkundige bijgepraat over de dagelijkse bijzonderheden van uw kind. Ouders van kinderen die lang op onze afdeling zijn opgenomen krijgen een vaste kinderarts. Hiermee vindt minimaal één maal per week een gesprek plaats. Tussendoor wordt u uiteraard ook bijgepraat door de zaalartsen.
Indien een een gesprek met één van de artsen wenst kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige die vervolgens voor u een afspraak maakt.

printen