Ouderterugkomavond

U ontvangt een uitnodiging als uw kind langer dan een week opgenomen is geweest op de IC neonatologie. U ontvangt de uitnodiging maximaal een half jaar na de opname. Voor de kinderen die extreem prematuur zijn geboren geldt een periode van een jaar na opname.

 

Het doel van deze avond is om samen met een aantal medewerkers nog eens na   te praten over de achterliggende periode. Het zal voor u een enerverende tijd geweest zijn, waarin veel is gebeurd en waarover u wellicht   vragen heeft. Het praten hierover met ons en met andere ouders van kinderen die op onze afdeling hebben gelegen met vergelijkbare problematiek kan als prettig worden ervaren.

Wij willen graag weten hoe u de periode dat uw kind op de afdeling werd verpleegd heeft ervaren. Met uw reacties kunnen wij rekening houden in ons werk, dit zal andere ouders ten goede komen.