Kinderfysiotherapie

De Kinderfysiotherapie is intensief betrokken bij de follow-up van uw kind. Zij hebben speciale deskundigheid m.b.t. de motorische ontwikkeling van (extreem) te vroeg geboren kinderen en kunnen ouders hierin adviezen geven.

De Kinderfysiotherapie van het VU medisch centrum heeft diverse folders ontwikkeld met daarin adviezen en beweegtips die u kunt toepassen bij de dagelijkse verzorging van uw kind:

Leeftijd 0 tot 3 maanden

Leeftijd 3 tot 6 maanden

Leeftijd 6 tot 12 maanden

Leeftijd 1 tot 2 jaar

Gaat u met uw vroeggeboren kind naar huis?
Het ToP programma biedt ondersteuning aan u en uw vroeggeboren kindje na ontslag uit het ziekenhuis. Het wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide kinderfysiotherapeuten in de vorm van 12 huisbezoeken. Alle kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht van minder dan 1500 gram komen in aanmerking voor deelname aan het ToP programma. Deze zorg wordt vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars.
Zie ook www.top-eop.nl

Topprogramma


 

printen