Poli-nazorg (Speciale nazorg pasgeborenen)

Landelijk is afgesproken om kinderen, die een moeilijke start hebben gehad en opgenomen zijn geweest op een NICU, in hun lichamelijke, mentale en motorische ontwikkeling te volgen gedurende in ieder geval hun eerste twee levensjaren. Eventuele problemen kunnen op die manier vroeg worden gesignaleerd, waarna zo nodig hulp kan worden geboden. Dit wordt in ons ziekenhuis gedaan door de afdeling Neonatologie in nauwe samenwerking met Medische Psychologie, Kinderfysiotherapie en Kinderneurologie en wordt ook wel kortweg de Nazorg poli genoemd. 
 
Voor wie?
De Nazorg poli is bedoeld voor kinderen:
-     met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of een geboortegewicht van minder dan 1500 gram
-     die minimaal 24 uur beademd zijn geweest en/of behandeld zijn met surfactant, ongeacht de zwangerschapsduur.
-     die op tijd zijn geboren, maar rondom de geboorte ernstig zuurstofgebrek (asfyxie) hebben gehad.
 
Door wie?
Op de Nazorg poli wordt multidisciplinair gewerkt. De volgende specialisten zijn direct betrokken:
-     neonatologen
-     kinderneurologen
-     kinderfysiotherapeuten
-     kinderpsychologen
Indien nodig kunnen andere specialisten worden ingeschakeld zoals kinderrevalidatie artsen, audiologen en logopedisten.
 
Deze controles vinden plaats op de (gecorrigeerde) leeftijd van 0, 3, 6, 12 en 24 maanden.
Uw kind wordt bij alle controles gezien door een neonatoloog en fysiotherapeut die samen vooral aandacht besteden aan de groei en verschillende ontwikkelingsaspecten van uw kind. Indien er problemen aan het licht komen, overleggen we met onze kinderneuroloog en bespreken we dit met de kinderarts van het kind in het algemene ziekenhuis.
Op de leeftijd van 2 jaar vindt tevens een ontwikkelingsonderzoek (BSID III) plaats, naar  het verbaal en motorisch functioneren van uw kind op dat moment . Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de kinderpsycholoog.  

printen