Patiëntveiligheid

Als je aan een ziekenhuis denkt, denk je aan de verzorging van zieke patiënten. Deze zorg houdt echter veel meer in dan onderzoeken doen en medicijnen toedienen. Het is een continu proces waarin de veiligheid van de patiënt voorop staat.


Op de IC Neonatologie houden wij ons werkproces nauwlettend in de gaten. Echter waar mensen werken, gebeuren ook dingen die niet hadden moeten gebeuren of anders hadden gemoeten. Dit wordt uiteraard gecommuniceerd aan de betrokkenen. Maar wat nog belangrijker is, is hoe een vergelijkbaar voorval in de toekomst voorkomen kan worden. Om deze reden werken wij met het (bijna) incident patiëntenzorg, het zogeheten “DIM” meldingssysteem. Zo worden gebeurtenissen die anders zouden hebben moeten lopen, met alle factoren die daaraan hebben bijgedragen geanalyseerd. Dit heeft als doel meer inzicht te krijgen in processen op de werkvloer en deze te verbeteren waar nodig. Hiermee wordt een structurele verbetering van de zorg bereikt en dus een betere patiëntveiligheid. In dit kader kan gedacht worden aan alles wat er op de afdeling gebeurt, zoals voorschrijven, bereiden en toedienen van medicatie of voeding, maar ook aan problemen rondom het functioneren van apparatuur en overlegsituaties met andere specialismen of afdelingen.
Patiëntveiligheid omvat ook het opstellen van een bedrijfsnoodplan, waarin het hele proces van patiëntevacuatie in geval van nood beschreven staat, zodat iedereen weet wat zijn of haar taak is. Dit moet regelmatig herzien worden en aangepast aan de meest recente veiligheidsnormen.
Patiëntveiligheid is dus een heel breed en dynamisch proces, waarbij iedereen steeds alert moet blijven om dit voor alle patiënten te blijven waarborgen.

printen