Cursus Gespreksvoering en Ethiek

Wat doe ik bij een ethisch dilemma? Hoe ga ik om met gevoelens die dit oproept? Wat zegt de theologie? Hoe communiceer ik hierover met familieleden en professionals die uit verschillende culturen komen?


De dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van VUmc biedt een 5-daagse module aan waarin academisch gevormde Islamitisch geestelijk verzorgers zich verder kunnen bekwamen in de onderdelen 'gespreksvoering' en 'ethiek'. 

 
Bij het onderdeel 'gespreksvoering' staat de vraag centraal hoe de geestelijk verzorger het gespreksproces van de patiënt of cliënt adequaat kan stimuleren. De cursus is gericht op het actief leren luisteren in verschillende situaties en daarmee op de vaardigheid van de geestelijk verzorger. Vragen als 'Hoe begin ik een gesprek?', 'Hoe ga ik om met gevoelens en emoties?',  'Wat doe  ik met kritiek op mijn functioneren?' etc., kunnen aan bod komen. In het bijzonder wordt stilgestaan bij een vraag als: 'Wat doe ik bij een (ethisch) dilemma waar een patiënt/cliënt mijn advies over wenst?'  Er wordt in dit cursusonderdeel veelvuldig gebruik gemaakt van oefening. Eigen casuïstisch materiaal kan daarbij worden ingebracht.  

Binnen het onderdeel 'Ethiek' worden in eerste instantie begrippen verkend, zoals - bijvoorbeeld- de vraag wat medisch zinloos handelen is. Vragen vanuit de praktijk van het ziekenhuis ("Mag een moslim een medische handeling staken?"), of vanuit de praktijk van justitie of defensie worden daarna tegen het licht gehouden van de regels van de Islamic Fiqh Academies. Daarnaast is er een introductie op Moreel Beraad, en wordt van casuïstisch materiaal gebruikgemaakt om de ethische vragen en dilemma's te leren bespreken , analyseren en hanteren.

Aan het eind van de cursus is de cursist beter in staat (luister)vaardigheden te gebruiken ten dienste van het gespreksproces en de ethische kwesties in de praktijk die om een weloverwogen moreel oordeel  vragen.

Docenten zijn Drs. Mohamed Ben Ayad, islamitisch geestelijk verzorger en supervisor i.o., en Drs. Nico de Reus, geestelijk verzorger en (pastoraal) supervisor. Binnen de cursus zullen ook enkele gastdocenten (ethicus, medisch specialist) vanuit VUmc  een bijdrage leveren.        

De cursus zal in de loop van 2018 plaats vinden in VUmc te Amsterdam. Er is plaats voor 6-8 trainees. De cursus is geaccrediteerd met 6 studiepunten (SKGV).

printen