In gesprek

In gesprek

Klik op bovenstaande afbeelding en zie het filmpje

Wat doet de dienst pastoraat en geestelijke verzorging?

Een patiënt kan baat hebben bij een gesprek met een geestelijk verzorger. Vertellen over wat je bezighoudt als patiënt kan helpen. De geestelijk verzorger luistert naar je en kan -samen met jou- nagaan waar je het meest behoefte aan hebt. Soms betekent het dat je samen kijkt naar waar je als patiënt tegenop ziet. En hoe je daarmee kunt omgaan. Er kan ook aandacht zijn voor wat de opname of de behandeling bij je losmaakt. En wat dat voor je betekent. De geestelijk verzorger kan samen met jou kijken  waar je hoop uit put.

Een ziekenhuisopname kan vragen, gedachten en gevoelens oproepen waarover men wil praten. Dikwijls zal het gaan om fundamentele vragen over ziekte en gezondheid, leven en dood. De geestelijk verzorgers gaan uit van de vragen van de patiënt. Als iemand behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek kan deze altijd een beroep doen op de geestelijk verzorgers, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Voor islamitische patiënten is een imam bereikbaar. Bij specifieke (religieuze) vragen kunnen wij bemiddelen met iemand van de 'eigen achtergrond'. Zoals bijvoorbeeld een Hindoe geestelijk verzorger.

Ook kan de aanwezigheid van een geestelijk verzorger gewenst zijn bij verdriet of een sterfgeval. Naast gesprekken, kunnen zij patiënten en hun naasten bijstaan met rituelen en sacramenten, bij de geboorte, tijdens het leven en bij sterven.


Werkwijze

Geestelijk verzorgers werken territoriaal, dat wil zeggen dat zij een eigen cluster aan zorgafdelingen hebben, waarvoor verantwoordelijkheid wordt gedragen als het om geestelijke verzorging gaat.

Kliniek

De geestelijke verzorger vertegenwoordigt de enige discipline binnen VUmc, welke niet op consult werkt. De geestelijk verzorger is vrij om gevraagd en ongevraagd naar een patiënt te gaan om kennis te maken. De geestelijk verzorger stelt het op prijs als andere disciplines als de verpleegkundige of arts doorverwijzen. Signaleert een verpleegkundige dat een patiënt vragen heeft met betrekking tot de betekenis- en zingeving van zijn situatie, dan zou overleg met de geestelijk verzorger de patiënt kunnen steunen. De geestelijk verzorger neemt deel aan het multi disciplinair overleg op de zorgeenheid.
Verder draagt de geestelijk verzorger bij aan het "moreel beraad" op de zorgeenheid om mee te denken over ethische vragen, die zich kunnen voordoen bij bepaald medisch en verpleegkundig handelen.

Polikliniek

De tijden van de dagelijkse aanwezigheid van de geestelijke verzorging in de polikliniek zijn van 13.00 - 14.30 ( ma t/m vrij). U vindt ons in de lifestyle poli van CCA, Cancer Center Amsterdam.

Het staat u vrij met ons in gesprek te gaan over wat u bezig houdt of waar u tegenaan loopt in uw ziekte of tijdens uw behandeling.

Als poliklinisch patiënt kunt u daarnaast ons bellen voor een gesprek op telefoonnummer  020 - 44 43475

Wie kan een beroep op ons doen?

Hoewel de geestelijk verzorgers er in de eerste plaats voor de (poli-)klinische patiënten zijn, kan het ook voorkomen dat geestelijke zorg of steun wordt geboden aan familie van patiënten.
Ook de medewerkers van het VUmc kunnen een beroep op de geestelijk verzorger wanneer zij een vertrouwelijk gesprek willen voeren met een onpartijdig persoon, die een ambtsgeheim heeft.

Wat is geestelijke zorg?

Geestelijke zorg is het samen met u op zoek gaan naar betekenis en zin van uw situatie.
Belangrijk voor de werkwijze van de geestelijk verzorger is nauwkeurig te luisteren naar het verhaal van de patiënt en de juiste vragen te stellen, zodat al vertellend enige orde ontstaat in de chaos die een opname in het ziekenhuis teweeg kan brengen. De geestelijk verzorger is samen met de patiënt op zoek naar betekenis. Hij probeert datgene wat de patiënt vertelt, in het groter geheel van het leven te zetten. Een geestelijk verzorger luistert dus niet alleen naar de feiten, maar altijd ook naar de samenhang achter de gebeurtenissen. De geestelijk verzorger is een spiegel voor de betekenis die de patiënt aan zijn leven wil geven in de hier-en-nu situatie. Deze betekenis hoeft zeker niet kerk- of geloofs-gebonden te zijn. De geestelijk verzorger sluit aan bij de levensbeschouwing van de patiënt.

Wie zijn wij?

Graag stellen wij ons aan u voor. Voor een indruk van onze werkzaamheden kunt u ons jaarverslag raadplegen.

Benita Spronk
Geestelijk verzorger, hoofd van dienst.

Benita Spronk 

   
  
   

Nico de Reus
Geestelijk verzorger, waarnemend hoofd van dienst.

Nico de Reus 

  

Femke Stock
Geestelijk verzorger

Femke Stock 

  

Eric Bras
Geestelijk verzorger

Eric Bras 

  

Maria Berends van Hoek
Geestelijk verzorger

Maria Berends van Hoek

  

Mohamed Ben Ayad
Geestelijk verzorger

Mohamed Ben Ayad 

  

Foad Acherrat
Geestelijk verzorger

Foad Acherrat

  

Lenneke Post
Onderzoeker

Lenneke Post 

  

Erik van Halsema
Stafmedewerker

Erik van Halsema 

  

Judith van der Bend
Secretaresse

Judith van der Bend 

  

VU Vereniging

De dienst pastoraat en geestelijke verzorging wordt financieel ondersteund door VUvereniging, het maatschappelijk netwerk voor iedereen die een band heeft met VU en VUmc. Zie www.VUvereniging.nl

VU Vereniging 

printen