Rituelen en vieringen

Kapelvieringen

Elke zondag  wordt in de kapel van VUmc een oecumenische viering gehouden van 10.00 - 10.45. De diensten zijn live via het interne televisiekanaal 35 te volgen.
De kapelviering is een moment waarin de patiënten tot rust kunnen komen, even weg zijn van de afdeling en kunnen nadenken over het leven en hun ziekte aan de hand van de teksten die worden gelezen en de liederen die worden gezongen, onder begeleiding van de organist of pianist. Na de viering is er koffie en thee en ontstaan er spontane gesprekken tussen patiënten onderling en tussen patiënten en de andere bezoekers.
Onze vrijwilligers brengen op de vrijdag de zogeheten weekbrief rond, met daarop een groet van onze dienst aan de patiënten, een inspirerende tekst en foto en het weekprogramma. Op zondag brengen  zij patiënten, die ingaan op de uitnodiging om deel te nemen aan deze dienst, naar de kapel en na dienst weer terug naar de afdeling.
De ondersteuning van de protestante kerk in Buitenveldert en Amstelveen is ook dit jaar van grote waarde geweest: zij leveren de vrijwilligers die de dienst mede liturgisch vormgeven door teksten voor te dragen, voor te gaan in gebed en in gesprek te gaan met patiënten.


Vrijdagmiddag gebed

Iedere vrijdag wordt er in de moslim gebedsruimte van VUmc het vrijdaggebed gehouden. De dienst is voornamelijk bedoeld voor patiënten en familieleden die hier aanwezig zijn in het ziekenhuis. Dankzij het interne televisiekanaal kunnen patiënten ook op hun kamer live meekijken. Via onze weekbrief wordt hier bekendheid aan gegeven.
De vrouwelijke bezoekers in hun deel van de gebedsruimte kunnen via een groot televisiescherm de imam zien spreken. Het streven is naar een tweetalige preek, in het  Arabisch en het Nederlands. Het vrijdaggebed wordt ook bijgewoond door studenten, personeel en patiënten van de polikliniek.
Het vrijdagmiddaggebed bestaat uit een preek en een gebed. De preek duurt ongeveer een kwartier en het gebed vier minuten. De meest voorkomende thema's in de preken zijn: zingeving, ethische en spirituele vragen in relatie tot gezondheidzorg, religieuze vragen en levensvragen.

De preken van voorganger Mohamed Ben Ayad kunt u hier teruglezen: http://www.benayad.nl/vrijdagpreken/

Mohamed Ben Ayad

Persoonlijk rituelen die u kunt aanvragen

  • Ziekenzalving
  • Zegening
  • De doop
  • Voorlezen uit de Bijbel of de Koran
  • Samen bidden
printen