Onderzoek zelfstigmatisering

Transgenders hebben vaak te maken met discriminatie, vooroordelen en stigma's vanuit de samenleving. Dit kan invloed hebben op het zelfbeeld van transgenders. Wij nodigen u daarom graag uit om mee te doen aan een onderzoek naar zelfstigmatisering. De kennis over (zelf)stigmatisering kan ermee worden vergroot, en uw deelname kan eraan bijdragen om de hulpverlening aan transgenders te verbeteren. Het wordt zeer gewaardeerd als u meedoet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Klinische Psychologie van de Open Universiteit. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de mate waarin zelfstigmatisering een rol speelt, welke gevolgen dit kan hebben en op welke manieren ermee wordt omgegaan. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de rol van spiritualiteit en religie, en of dit effectieve manieren zijn om met zelfstigmatisering om te gaan. U hoeft niet gelovig of religieus te zijn om aan het onderzoek te kunnen deelnemen.

Meedoen aan het onderzoek is volledig anoniem en ook vrijwillig. Met uw deelname geeft u toestemming tot het anoniem gebruik van de gegevens. Deze gegevens zijn niet tot u te herleiden. U kunt overigens op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen stoppen met het onderzoek. 


Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die u via internet kunt invullen. Dit zal ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u hiertoe de onderzoeker per email benaderen (n.dereus@vumc.nl). Mocht u na het invullen van de vragenlijst behoefte hebben aan gesprek erover, dan kunt u via email contact opnemen met de onderzoeker of met de hoofdonderzoeker van het onderzoek, Dr. Mark Hommes. Als u te zijner tijd een samenvatting van de resultaten wilt ontvangen kunt u dit via email aan de onderzoeker laten weten. Uw emailadres zal na correspondentie worden verwijderd uit ons bestand.

Wij stellen het erg op prijs als u uw connecties binnen het netwerk van transmensen op dit onderzoek wilt attenderen.  

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.
     
Drs. Nico de Reus, onderzoeker: n.dereus@vumc.nl
Dr. Mark Hommes, supervisor: mark.hommes@ou.nl

30 mei 2018: Dank voor uw bijdragen, het onderzoek is nu gesloten.


printen