Training Spirituele Autobiografie

 

'SCHRIJVEN helpt'

methodisch schrijven van de spirituele autobiografie

Veel mensen ervaren na de behandeling van kanker dat er allerlei levensvragen op hen af komen: vragen over henzelf, over de betekenis van hun leven en de invulling van hun toekomst. 
In deze situatie kan het helpen om het eigen leven in kaart te brengen. Zo kan alles wat waardevol is in het leven weer nieuwe inhoud krijgen. Hiervoor is de training 'schrijven helpt' opgezet.

Wat is de training 'schrijven helpt'?

De training 'schrijven helpt' begeleidt u in het schrijven van uw eigen levensverhaal en het verduidelijken van uw visie op uw leven. Hierbij gaat het niet zozeer om de feiten van uw leven, maar wordt u geholpen om aan de hand van uw leven te ontdekken wat u belangrijk vindt, wat u beweegt en wat uw krachten zijn.
Op deze manier leert u te kijken naar wat u van waarde vindt in het leven; dat is uw spiritualiteit. Spiritualiteit is een ruim en open begrip. Het kan zich in van alles laten herkennen: in relaties, in de natuur, in het werk, in een bepaalde gedachte of een gevoel. Spiritualiteit is kort gezegd de ervaring van alles wat het dagelijks leven overstijgt of verdiept en is altijd gekoppeld aan iemands eigen levenservaringen.
De training wordt in VU medisch centrum door een geestelijk verzorger gegeven aan groepen van maximaal acht personen. De bijeenkomsten duren 3,5 uur en vinden iedere twee weken plaats. Na acht bijeenkomsten hebt u uw eigen geschreven levensverhaal in handen. Dit levensverhaal is een weergave van wat u belangrijk vindt en vormt een leidraad bij toekomstige vragen en keuzes in het leven.

Vragen?

Voor vragen over 'schrijven helpt' kunt u terecht bij:
drs. Lenneke Post, onderzoeker
Dienst pastoraat en geestelijke verzorging
Email: h.post@vumc.nl
Tel: 020 - 4443475

Meer weten?

In de periode van 2011 - 2016 hebben we onderzoek gedaan naar het effect en de werkwijze van het methodisch schrijven van de spirituele autobiografie. Hieruit kwam naar voren dat de training houvast biedt in de existentiële zoektocht bij kanker: deelnemers konden na afloop van de training niet alleen beter omgaan met hun levensvragen, ze keken ook met meer voldoening naar hun eigen leven en naar zichzelf; konden meer zin en betekenis ervaren; en wisten zich meer verbonden met een (innerlijke) kracht.

Wilt u meer weten over het onderzoek naar de training schrijven helpt? Hier vindt u de eindrapportage van het onderzoek:  

Post, L., Delver, J., Verdonck- de Leeuw, I., Ganzevoort, R., Studie naar de werkwijze en het effect van 'schrijven helpt', het methodisch schrijven van de spirituele autobiografie op spiritualiteit van mensen behandeld voor kanker

Tevens vind u onderaan deze pagina enkele artikelen die over de training en het onderzoek in de media zijn verschenen.


 

printen