Training Spirituele Autobiografie

Schrijven helpt 1

adfasdf

'SCHRIJVEN helpt': het methodisch schrijven van de spirituele autobiografie

Veel mensen ervaren na de behandeling van kanker dat er allerlei levensvragen op hen af komen: vragen over henzelf, over de betekenis van hun leven en de invulling van hun toekomst. In deze situatie kan het helpen om het eigen leven in kaart te brengen. Zo kan alles wat waardevol is in het leven weer nieuwe inhoud krijgen.

De training 'Schrijven helpt' begeleidt mensen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en het verduidelijken van hun visie op het leven. In acht bijeenkomsten schrijven deelnemers in groepen van maximaal 8 mensen hun eigen spirituele levensverhaal. Dit levensverhaal is een weergave van wat de deelnemers belangrijk vinden, wat hen beweegt en wat hun krachten zijn.

In de periode van 2011 - 2016 hebben we onderzoek gedaan naar het effect en de werkwijze van het methodisch schrijven van de spirituele autobiografie bij kanker. Uit het onderzoek bleek dat de training houvast biedt bij de existentiële zoektocht bij kanker: deelnemers die in een groep op methodische wijze hun eigen levensverhaal schreven en deelden, konden na afloop van de training beter omgaan met hun levensvragen. Zij keken niet alleen met meer voldoening naar hun eigen leven en naar zichzelf, maar konden ook meer zin en betekenis ervaren, en wisten zich meer verbonden met een (innerlijke) kracht.

Wilt u meer weten over het onderzoek naar de training schrijven helpt?

Hier vindt u een persbericht over het onderzoek:
'schrijven helpt! Het levensverhaal als een leidraad voor het leven'

Hier vindt u de eindrapportage van het onderzoek: 
Post, L., Delver, J., Verdonck- de Leeuw, I., Ganzevoort, R., Studie naar de werkwijze en het effect van 'schrijven helpt', het methodisch schrijven van de spirituele autobiografie op spiritualiteit van mensen behandeld voor kanker

Tevens vind u onderaan deze pagina enkele artikelen die over de training en het onderzoek in de media zijn verschenen.

Vragen?

Voor vragen over 'schrijven helpt' kunt u terecht bij:
drs. Lenneke Post, onderzoeker
Dienst pastoraat en geestelijke verzorging
Email: h.post@vumc.nl
Tel: 020 - 4443475


 

printen