Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Foto balie banner

In de maanden maart en april wordt de vloerbedekking in de doorloopgang vervangen. Er staan borden die u naar de praktijk verwijzen. Onze excuses voor de overlast.

De universitaire huisartsenpraktijk van VUmc (UHP) is een huisartsengroepspraktijk die gewone huisartsenzorg verleent. Daarnaast doen wij mee aan onderwijs aan medisch studenten, opleiding van huisartsen en wetenschappelijk onderzoek. 

LET OP: Voor niet in de UHP ingeschreven patiënten geldt:
Voor spoed neemt u altijd contact op met uw eigen huisarts.

Teamfoto websiteDe praktijk is onderdeel van VUmc. Dit betekent echter niet dat u bij verwijzingen naar een specialist automatisch naar VUmc wordt verwezen. Uiteindelijk bepalen huisarts en patiënt samen naar wie en welk ziekenhuis verwezen wordt.